Khu vực
Danh mục
Từ khóa

Bảng giá phí & dịch vụ

BÁO GIÁ PHÍ & DỊCH VỤ            
1 BÁO GIÁ            
  a./ Đăng tin            
  Tin nổi bật 550,000đồng/tháng
  Hỗ trợ quảng cáo
  Hướng dẫn và chỉnh sửa miển phí 1 bài viết chất lượng tăng view/tháng 
  Xem được 2 thông tin khách hàng quan tâm/tháng
  Giảm giá nâng cấp tài khoản VIP 20%/năm
  Theo dõi về hiệu quả tin đăng
  Tin Vip 800,000đồng/tháng
  Hỗ trợ quảng cáo
  Hướng dẫn và chỉnh sửa miển phí 2 bài viết chất lượng tăng view/tháng 
  Xem được 4 thông tin khách hàng quan tâm/tháng
  Theo dõi hiệu quả tin đăng
  Theo dõi doanh thu bán hàng
  Tặng 3 ngày quảng cáo banner Right/left 
  b./ Quảng cáo Banner          
  Trang chủ Center Banner  468 x 60 5,800,000 3 tuần  
  Right banner 300x 600 4,200,000 3 tuần  
  Left banner  300 x 600 4,200,000 3 tuần  
  Bottom banner  1160 x 250 3,200,000 3 tuần  
  Trang ngành VIP banner  1160 x 90 4,500,000 2 tuần  
  Center Banner  468 x 60 4,000,000 2 tuần  
  Right banner 300x 600 2,500,000 2 tuần  
  Left banner  300 x 600 2,500,000 2 tuần  
  Bottom banner  1160 x 250 1,500,000 2 tuần  
  Chi phí dịch vụ khác            
  1 Chi phí viết bài 100xu/post
  2 Tin thường không vượt quá 5 ảnh, nếu là bài đăng không vượt quá 2000 ký tự Cộng thêm 30 xu/ảnh thêm
  3 Đăng kèm video clip (độ dài < 3 phút, dung lượng tối đa 250Mb Cộng thêm 50xu/video
  4 Đăng kèm video clip (độ dài 3-5 phút, dung lượng tối đa 250Mb Cộng thêm 80xu/video
  5 Đăng kèm video clip (độ dài >5 phút, dung lượng tối đa 250Mb Cộng thêm 120xu/video
  6 Phí yêu cầu thay đổi vị trí đã banner đã đăng ký Cộng thêm 20% giá hợp đồng
  7 Chi phí: 50xu/lần sửa Quy định: không sửa quá 10 từ, tối đa sửa 2 lần
2 BÁO GIÁ DỊCH VỤ XÉT DUYỆT THẨM ĐỊNH        
  a./ Phí: Quản lý hồ sơ, phí thẩm duyệt hồ sơ 12 xu
  b./ Phí: Thẩm duyệt hiện trạng Bao gồm: Ngày công: 80xu/ngày trong bán kinh 50km. Ngoài khu vực quy định bên I-Connect sẽ báo phí cụ thể
  c./ Phí: kết nối nhà thầu 5xu/thông tin nhà thầu
  d./ Phí: giao dịch thành công 50xu/Phí giao dịch thành công
  e./ Phí: Phí ký gửi không gian mạng, %phí giao dịch thành công Phí ký gửi:
+ <100 sản phẩm, 20xu/tháng
+100-300 sản phẩm: 30xu/tháng
+300-500 sản phẩm: 5xu /tháng
+>500 sản phẩm: liên hệ I-Connect
Phí % giao dịch thành công:
+>50xu cho 1 giao dịch thành công
Hợp đồng ký gửi phải được ký tối thiểu 1 năm và tối đa không quá 3 năm
  Khác Các bài đăng tin là tin thường, bài viết chia sẽ du lịch, ẩm thực…không phát sinh phí giao dịch với người dùng