Khu vực
Danh mục
Từ khóa

Chính sách bảo mật

- Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website TMĐT i-connect.com.vn bao gồm: email. điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà i-connect.com.vn yêu cầu thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để i-connect.com.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Trong quá trình tham gia tại Website TMĐT  i-connect.com.vn chỉ lưu giữ thông tin lịch sử nạp tiền, đổi xu, nâng cấp tin để đảm bảo quyền lợi của thành viên khi tham gia sàn TMĐT, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ.

I-Connect cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của thành viên và một số thông tin nhận diện phi cá nhân (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số, v.v.) để gia tăng khả năng đáp ứng của I-Connect về phương diện các Trang và Dịch vụ, cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến. Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website TMĐT i-connect.com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

- Phạm vi sử dụng thông tin

Website TMĐT i-connect.com.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

+ Cung cấp các dịch vụ đến các thành viên;

+ Gửi các thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Website TMĐT i-connect.com.vn

+ Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt

+ Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại i-connect.com.vn.

+ Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, website khuyến mãi i-connect.com.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ  cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, toà án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai  có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên

+ Ngăn ngừa các hoạt động phá huỷ tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;

- Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu huỷ bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện huỷ bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của i-connect.com.vn.

- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

  • Công ty Cổ Phần I-Connect Việt Nam
  • Địa chỉ: Lầu 2, số 669B, đường Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Telephone: 0903949207           Email: iconnect.ecommerce@gmail.com

- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc huỷ bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu i-connect.com.vn thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Website TMĐT i-connect.com.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, i-connect.com.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và  hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email: iconnect.ecommerce@gmail.com

Số điện thoại: 0903949207   

- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên, được i-connect.com.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của i-connect.com.vn Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự  đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác

+ Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên

+ Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, i-connect.com.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng kiểm tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

+ Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch của Thành viên tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của i-connect.com.vn.

+ Ban quản lý i-connect.com.vn yêu cầu các cá nhân/tổ chức khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại..., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý i-connect.com.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác